Witamy!!

Chcieliśmy serdecznie zaprosić do współpracy z naszym biurem w zakresie kompleksowej obsługi księgowo-doradczej firm.

Priorytetem jest zapewnienie naszym Klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie ich obowiązków wobec organów administracji publicznej.

Dzięki pełnomocnictwu kontaktujemy się z urzędem skarbowym i Inspektoratem ZUS, załatwiając wszystkie niezbędne formalności, bez zbędnego absorbowania naszych Klientów.

Jak wszystkie biura – posiadamy odpowiednie kontraktowe ubezpieczenie OC, przez co interes Klientów jest w pełni zabezpieczony. Jako właściciel dbam stałe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz zapewniam wysoki poziom merytoryczny, dzięki czemu szybko i fachowo rozwiązuję większość problemów wynikających z prowadzonej przez Klientów działalności.

Oferta nasza ma za zadanie umożliwienie i ułatwienie rozpoczęcia, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. Całości naszych usług stanowią konkretne rozwiązania, które pomagają naszym Klientom w realizacji ich przedsięwzięć.

Współpraca z naszym biurem ma stanowić zadowolenie i satysfakcję a Klient nasz powinien skoncentrować się wyłącznie na idei i strategii działania firmy.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową w atrakcyjnej cenie, której uzupełnieniem jest kompletna obsługa prawna i doradztwo podatkowe.

W skład naszej oferty wchodzą:

Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

Kadry:

 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
 • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • obsługa kadrowa.

Doradztwo:

 • porady w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych i ZUS-owskich,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT – 28,36,37),
 • konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy – czyli kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych,
 • opracowanie dokumentów oraz rejestracja firm we wszystkich formach własności,
 • organizacja obiegu dokumentów,
 • sporządzanie raportów finansowych,
 • kontrola rozrachunków.

Cały czas podnosimy jakość świadczonych usług przez rozszerzanie swojej oferty.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg
i rozliczeń klientów przed US i ZUS.

Szybkość zmian prawa podatkowego oraz prawa pracy zmusza do coraz uważniejszego zagłębiania się w treści ustaw, a co za tym idzie jest to zajęcie bardzo czasochłonne. Przekazując prowadzenie księgowości do Biura Rachunkowego minimalizuje się czas poświęcony na prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyklucza się również ryzyko związane z błędnym prowadzeniem księgowości oraz związane z tym faktem nieprzewidziane koszty. Jako biuro rachunkowe będziemy na bieżąco informować o stanie finansowym Państwa firmy oraz przekazywać niezbędne informacje o zmianach w prawie podatkowym i prawie pracy. Wszystkie usługi oferowane przez naszą firmę są objęte ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszym biurem rachunkowym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu omówienia szczegółów niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego lub w siedzibie zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zamierzają Państwo dopiero założyć działalność gospodarczą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się w siedzibie biura rachunkowego na wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych oraz wyboru najlepszej formy opodatkowania dla Państwa nowej firmy.

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych zgłaszają Państwo telefonicznie lub mailowo gotowość do przekazania miesięcznych dowodów księgowych (do 15 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego). Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście w godzinach 8.00 – 16.00 lub skorzystać z możliwości odbioru dokumentów przez naszego pracownika w siedzibie Państwa firmy. Praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, a bezpośrednie rozmowy prowadzimy za pomocą telefonu lub na spotkaniach indywidualnych. Pozwala to na znakomite obniżenie kosztów przejazdów i oszczędność czasu. Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wyniku finansowym, oraz o możliwości odebrania przelewów do US i ZUS lub zostaną one Państwu przesłane w formie papierowej lub elektronicznej. Oszczędzamy Wasz czas!

Dokumenty księgowe podatnika przechowywane i archiwizowane są w siedzibie biura rachunkowego. Jeżeli zachodzi potrzeba przechowywania dokumentacji w siedzibie płatnika, dokumenty księgowe wydawane są do biura rachunkowego tylko na czas sporządzania dokumentacji i deklaracji podatkowej. Po sporządzeniu deklaracji dokumenty księgowe są przekazywane do klienta. Na specjalne życzenie istnieje możliwość sporządzania całej dokumentacji w siedzibie zleceniodawcy jednak usługa taka jest dodatkowo płatna. Po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu rozliczenia rocznego, dokumentacja zostaje zwrócona podatnikowi.

W razie kontroli skarbowej podmiotu obsługiwanego przez biuro rachunkowe, nasz przedstawiciel reprezentuje płatnika przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniodawca informowany jest o zakończeniu kontroli i postanowieniach Urzędu Kontroli Skarbowej.

Zapraszamy!

Tel: 697 946 983
Tel/fax: 46 880 90 86
Mail: wiruse@op.pl